BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

SISTEM PENGURUSAN KUALITI JABATAN

 

PLANMalaysia@Kedah (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah) telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati kehendak piawaian MS ISO 9001:2015 serta menerima pensijilan/penarafan dari badan pensijilan yang berkenaan iaitu SIRIM QAS International Sdn Bhd pada 11 Januari 2018. Sejumlah 4 prosedur didokumenkan di bawah Prosedur Kualiti Teras (PKT) manakala 14 prosedur didokumenkan di bawah Prosedur Kualiti Umum (PKU).

 

 

 

 

 

Terdahulu, jabatan juga mendapat penarafan bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan MS ISO 9001:2008.

 

 

 

 

 


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa