biru kelabu merah khaki ungu  rssfb

BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

VISI, MISI & OBJEKTIF JABATAN

 

VISI JABATAN

“Peneraju perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang dinamik dan inklusif”

 

MISI JABATAN

“Memacu perancangan spatial negeri kedah melalui pelaksanaan dan pemantauan perancangan pembangunan yang komprehensif dan inovatif untuk kesejahteraan rakyat”

 

OBJEKTIF JABATAN

1) Mengurusetia Jawatankuasa Perancang Negeri untuk menggalakkan dalam Negeri dalam rangka Dasar Negara, pemuliharaan ,penggunaan, dan pemajuan semua tanah di dalam Negeri untuk mengawal selia , merancang dan menyelaras semua aktiviti kemajuan dalam Negeri.

2) Menyumbang tenaga dalam usaha-usaha kerajaan untuk menjayakan projek-projek pembangunan yang mana bertujuan untuk memberi kemudahan-kemudahan kepada rakyat serta meninggikan taraf hidup rakyat di seluruh Negeri.

3) Memberi khidmat perancangan dari segi fizikal di peringkat Negeri dan Daerah untuk menerap objektif-objektif terkandung dalam Dasar Ekonomi Baru bagi menyusun semula masyarakat, membasmi kemiskinan, dan mengimbangkan kemudahan ekonomi di seluruh Semenanjung Malaysia.

4) Menyelaraskan dan mengawasi kelicinan perlaksanaan Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pindaan 1993 (Akta A866), pindaan 1995 (Akta A933) , pindaan 2001 (Akta A1129), pindaan 2007 (Akta A1313) dan pindaan 2017 (Akta A1522).

5) Menggalak dan mengesyorkan pertumbuhan kemajuan Bandar dan desa di dalam negeri.

6) Merancang perlaksanaan dasar perumahan, perdagangan, perindustrian dan pertanian peringkat negeri bagi menetukan penggunaan tanah yang cekap, seimbang daN mampan untuk kesejahteraan hidup rakyat serta meningkatkan hasil negeri.


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa