BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

DASAR KUALITI JABATAN

 

 

Dasar Kualiti jabatan adalah :

 

“Jabatan beriltizam untuk memberikan perkhidmatan perancangan

bandar dan desa yang berkualiti untuk memenuhi keperluan

pelanggan. Pelaksanaan sistem pengurusan kualiti akan sentiasa

ditambahbaik untuk mewujudkan persekitaran yang berkualiti dan

produktiviti jabatan”.

 


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa