biru kelabu merah khaki ungu  rssfb

BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

Info

 

Lembaga Rayuan bertujuan untuk memberi peluang kepada orang awam mengemukakan rayuan sekiranya terkilan atau tidak berpuas hati dengan keputusan pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT) dan seterusnya, menimbangkan kes-kes rayuan tersebut, dimana ;

 

1. Lembaga Rayuan sebagai satu badan berkecuali (independent body) yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri bagi menyelesaikan pertikaian di antara perayu dengan PBPT khususnya yang terbit dari sesuatu keputusan perancangan yang mana perayu itu sama ada sebagai pembantah, pemohon, pemilik atau pengguna merasa terkilan.

 

2. Lembaga Rayuan sebagai suatu tribunal bertanggungjawab mendengar, mempertimbang dan membuat keputusan kepada kes-kes sebagaimana dinyatakan di bawah Akta 172 dan Akta (Pindaan) A933, Akta Perancangan Bandar dan Desa.

 

3. Menyelesaikan pertikaian antara perayu dengan PBPT hasil dari keputusan perancangan yang mana perayu sebagai pembantah, pemohon, pemilik atau pengguna terasa terkilan.

 

4. Memberi peluang kepada orang awam mengemukakan rayuan sekiranya terkilan atau tidak berpuas hati dengan keputusan pihak PBPT dan menimbangkan kes-kes rayuan.

 

5. Mendengar rayuan daripada perayu dan juga PBPT;

 

6. Memanggil dan memeriksa saksi;

 

7. Menghendaki mana-mana orang mengikat dirinya di atas sumpah untuk menyatakan yang benar;

 

8. Memaksa mana-mana pihak mengemukakan dan menyerahkan apa-apa dokumen yang difikirkan berkaitan bagi rayuan itu;

 

9. Mengesahkan, mengubahkan atau mengakas perintah atau keputusan yang dirayu;

 

10. Mengawardkan kos; dan

 

11. Membuat apa-apa perintah sama ada berkaitan dengan Akta 172 atau pun tidak


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa