biru kelabu merah khaki ungu  rssfb

BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

Penyediaan Pelan Projek Khas

 

Pelan Projek Khas adalah pelan-pelan konsep dan susunatur yang disediakan berdasarkan kepada permohonan daripada agensi-agensi kerajaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan, Unit Perancang Ekonomi Negeri, Jabatan-jabatan Teknikal dan sebagainya. Pelan Projek Khas perlu disediakan dalam tempoh 60 hari berdasarkan kepada Piagam Pelanggan.

Berikut adalah proses kerja di dalam penyediaan Pelan Projek Khas:-

 


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa