biru kelabu merah khaki ungu  rssfb

BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

Khidmat Nasihat Perancangan

Jenis-jenis permohonan


1. Permohonan Kebenaran Merancang dari Unit Pusat Setempat (OSC)


2. Permohonan Tanah Kerajaan dan Permohonan Lain dari KPTG,PTG,PTD,JPPH dan Agensi – Agensi Kerajaan/swasta lain


3. Permohonan Tukar Syarat/ Pecah Bahagian/ Pecah Sempadan


4. Laporan Penilaian Impak Alam Sekitar


5. Permohonan Projek Rundingan JKR


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa