BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

Unit Teknologi Maklumat Gunatanah

Unit Teknologi Maklumat Gunatanah menjalankan fungsi-fungsi seperti berikut :-

  • Membangun, mengurus dan menyelaras data dari jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan serta menjalankan tugas-tugas di lapangan.
  • Mengguna dan menganalisis data GIS mengikut keperluan dan kehendak pengguna dari semasa ke semasa.
  • Penyelenggaraan dan peningkatan aplikasi dalam menggunapakai sistem GIS.
  • Mengurus dan menyelenggara perkakasan serta perisian berkaitan ICT Jabatan.
  • Mengemaskini dan menyelenggara Laman Web Jabatan.
  • Memberi khidmat nasihat dan rujukan GIS kepada kakitangan dalaman dalam menggunapakai teknologi GIS.
  • Membekalkan Maklumat Perancangan dan memberi khidmat nasihat kaunter kepada agensi pelaksana/agensi swasta.

 

Proses kerja di UTMG adalah seperti berikut:-


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa