BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

Unit Rancangan Pemajuan

Fungsi Unit Rancangan Pemajuan:-

  • Menyediakan Draf Rancangan Struktur Negeri 
  • Memantau pelaksanaan dasar-dasar Rancangan Struktur Negeri;
  • Membuat semakan semula dan perubahan kepada kandungan Rancangan Struktur Negeri;
  • Membantu Pihak Berkuasa Tempatan menyedia Rancangan Tempatan;
  • Membantu Pihak Berkuasa Tempatan membuat semakan semula dan perubahan kepada kandungan Rancangan Tempatan;
  • Membantu Pihak Berkuasa Tempatan dalam pemahaman dan pelaksanaan Rancangan Tempatan;
  • Menyimpan dan menyalurkan maklumat dan data-data rancangan tempatan

 

 


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa