BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

Bahagian Pengurusan

Bahagian pengurusan di PLANMalaysia@Kedah terdiri kepada dua bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran dan Bahagian Kewangan yang pada ketika ini mempunyai seramai 13 orang kakitangan. Antara skop tugasan harian dan perkhidmatan di bahagian ini adalah seperti berikut:-

  • Urusan pengendalian surat keluar dan surat masuk;
  • Penyelarasan kehadiran mesyuarat, kelulusan waran penerbangan, tatatertib dan sebagainya;
  • Mengemaskini rekod perkhidmatan, cuti, pergerakan gaji, menyelaras peperiksaan, latihan dan kursus serta mengurus pemangkuan atau penanggungan kerja, pengisian jawatan baru dan lain-lain;
  • Menguruskan pengeluaran gaji, elaun tuntutan perjalanan (TNT) dan elaun-elaun yang berkaitan, mengeluarkan Local Order (LO) atau pesanan kerajaan dan menyelesaikan bayaran bil-bil jabatan kepada para pelanggan;
  • Menguruskan pembelian peralatan perabot dan semua peralatan pejabat, memantau keadaan perabot dan peralatan sediada dan membuat pelupusan aset jika perlu penggantian.

 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa