BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

Unit Dasar dan Garis Panduan

Unit Dasar dan Garis Panduan adalah salah sebuah unit di Bahagian Korporat PLANMalaysia@Kedah dan menjalankan fungsi-fungsi seperti berikut:-

Fungsi:-

  • Membantu menggubal/ semakan semula garis panduan, piawaian perancangan, akta dan kaedah berkaitan di peringkat negeri;
  • Membantu memberi pemahaman dan pemakaian garis panduan perancangan, akta dan kaedah berkaitan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan dan Negeri.;
  • Urusetia Program Bandar Selamat dan MURNINets peringkat negeri;
  • Menerbit monograf perancangan, Buletin Perancangan dan Laporan Tahunan Jabatan
  • Mengurus Pusat Sumber Jabatan

Objektif:-

  • Memastikan sebaran dasar dan garis panduan pembangunan yang terkini digunapakai di dalam perancangan pembangunan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun perancangan pembangunan spatial Negeri Kedah.
  • Menyediakan sumber rujukan dasar dan garis panduan perancangan pembangunan yang berkesan kepada semua agensi bagi perancangan pembangunan spatial yang memenuhi kehendak perundangan.
  • Memastikan program-program kemampanan dan kelestarian bandar dapat diselaraskan dengan baik antara Negeri dan Kerajaan Persekutuan.
  • Menerbitkan buletin perancangan tahunan jabatan untuk perkongsian ilmu dan pengetahuan dengan lain–lain jabatan dan masyarakat umum

 

Berikut adalah proses kerja di unit Dasar dan Garis Panduan:-


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa