BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

 

Bahagian Kawalan Perancangan & Tanah Kerajaan

 Fungsi Bahagian Kawalan Perancangan & Tanah Kerajaan:-

  • Memberi ulasan perancangan dalam permohonan kebenaran merancang, ubah syarat, pecah bahagian, serah dan pohon balik tanah, permohonan tanah kerajaan, EIA dan lain-lain permohonan berkaitan;
  • Memberi khidmat nasihat perancangan di kaunter;
  • Membantu membuat semakan terhadap peta dan cadangan dalam penyediaan RS, RT dan RKK;
  • Membantu membuat semakan terhadap penggubalan/ semakan semula garis panduan, manual piawaian, Akta dan kaedah;
  • Mengemaskini pelan tatatur induk jabatan;
  • Urusetia mesyuarat teknikal dan penyelarasan unit pusat setempat (OSC) di Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Kedah.

 

 Proses Kerja Bahagian Kawalan Perancangan & Tanah Kerajaan:-

 


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa