biru kelabu merah khaki ungu  rssfb

BANNERATAS1b

Malay Chinese (Simplified) English

 

BENGKEL PENYEDIAAN GPP LADANG TERNAKAN (BUKAN RUMINAN

 

Pada 31 Julai 2018, PLANMalaysia@Kedah telah mengadakan sesi Bengkel Penyediaan Garis Panduan Perancangan Ladang Ternakan (Ternakan Bukan Ruminan) bersama agensi-agensi teknikal, Pihak Berkuasa Tempatan dan juga pihak pengusaha ladang ternakan.

Bengkel ini bertujuan untuk mengumpulkan input-input berkaitan yang perlu diambilkira dalam menyediakan Garis Panduan Perancangan yang dimaksudkan. Bagi mencapai matlamat bengkel, pihak jabatan telah menjemput wakil daripada Jabatan Veterinar Negeri Kedah bagi memberikan penerangan kepada peserta-peserta bengkel berkenaan ternakan bukan ruminan serta input-input lain yang berkaitan. Selain itu, turut hadir adalah Ketua Pegawai Eksekutif Bismi Empire Sdn Bhd bagi berkongsi berkenaan aktiviti penternakan ayam yang dijalankan pihaknya.

Sesi bengkel telah berjalan dengan lancar dan pelbagai input telah dikumpulkan daripada pelbagai entiti termasuk agensi kerajaan, Pihak Berkuasa Tempatan, dan juga pihak pengusaha sendiri. 

 

 


 kwp logo   2jpa   3jata   4mampu   myHealth   6mof   7lhdn   8spkb   9hrmis   10epero   11spp   kedah logo 9E3D6D4C16 seeklogo     14oscc  15msc   16w3c   17anm   18spa